Hero Cover

Visselblåsarkanal Sigma Polymer Group

Vi vill göra rätt

Som företag verkar vi för ett gott och etiskt arbetssätt. Därför vill vi skapa trygghet genom att ta eventuella missförhållanden på allvar. Vår verksamhet byggs av personal och gäster och därför värnar vi om allas mående innanför och utanför vår verksamhet.

Denna visselblåsartjänst

Vi verkar för ett gott och etiskt arbetssätt. Vår verksamhet byggs av personal och gäster och därför värnar vi om allas mående innanför och utanför vår verksamhet. Du är en stor del av vår organisation.

Det händer sen

Vi ger alla inom organisationen en lättillgänglig möjlighet att informera (“Visselblåsa”) utvald ledningsgrupp när något inte står rätt till, vår visselblåsarfunktion kan också användas vid misstanke s.k. “Early Warning” för att förhindra och förebygga eventuella och framtida händelser. Vi tror på proaktivt arbete för ständig förbättring och därför ansvarar respektive ledningsgrupp för samtliga ärenden och “visselblåsningar” som inkommer. Som medarbetare eller inhyrd ska du kontakta närmsta chef för ett muntligt samtal, du kan också mejla in din rapport till vår mejl eller boka ett möte. Om du önskar vara helt anonym kan du använda denna visselblåsartjänst.

Hur fungerar det?

För att visselblåsa kan du använda denna kanal om du vill rapportera skriftligt. Välj anonym tvåvägskommunikation för att vara anonym, eller boka ett möte för att personligen framföra en visselblåsning.